Üdvözöljük egyesületünk honlapján!

A gőzmozdony és a gőzvontatás a technikatörténet egyik legfontosabb fejezete. Járművei méltán kapnak megbecsült helyet a múzeumokban, a gőzmozdony vontatta nosztalgiavonatok nem véletlenül örvendenek rendkívüli népszerűségnek. Magyarországon a Közlekedési Múzeum és a MÁV tulajdonában mintegy 150 szabadtéren kiállított gőzmozdony idézi a gőzkorszak emlékét. Megfelelő gondozás híján többségük állapota méltatlanul leromlott az időjárás pusztító hatása alatt.

A Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület (MGV) törekvése e csodás járművek állagának megóvása, saját vállalkozások és mások ez irányú tevékenységének támogatása útján. (Fentebb eddig megújított mozdonyaink képei váltakoznak. Kapcsolatos információkat a Vállalkozásaink menüpont alatt található cikkek tartalmaznak.) További szerepvállalásunk a gőzmozdonyokkal kapcsolatos ismeretek, adatok és médiaanyagok publikálása (ld. Archívum). 


Welcome on the homepage of the Hungarian Steam Locomotive and Railways Association!

Steam locomotives and steam traction form an outstanding part of historic technologies. Vehicles of their age are highly reputed museum pieces, steam hauled nostalgia trains are universal favourites.

As memories of the steam age, near 150 locomotives, owned by the Transport Museum and the Hungarian State Railways, were exhibited in Hungary. The majority of them was placed outdoor, exposed to adverse effects of the environment and without measures to prevent their undeserved deterioration.

Our Association makes efforts for the restitution of these wonderful vehicles and is engaged in publication of relevant information on this website.


Willkommen auf der Webseite des Ungarischen Dampflok- und Bahn-Vereins!

Dampftraktion und Dampfloks befinden sich zwischen den wichtigsten Abschnitten in der Geschichte der Technik. Fahrzeuge des Dampf-Alters sind kostbare Ausstellungsstücke der Museen, Dampfbespannte Nostalgiezüge freuen sich immerhin über eine seltsame Popularität.

Als Eigentum des Verkehrsmuseums, bzw. der MÁV (Ungarische Staatsbahn) sind in Ungarn cca. 150 Dampflok-Denkmäler ausgestellt. Ihre Mehrheit ist unter unwürdigen Umständen, zu verwüstenden Wirkungen der Umwelt ausgeliefert und ohne zureichende Pflege im Freien ausgestellt.

Unser Verein ist bemüht, die Zustandbewahrung dieser bewundernswerten Fahrzeugen zu befördern und ist mit der Publikation von relevanten Informationen und Daten beschäftigt, u. a. auch an dieser Webseite.