A CSINGER - TRIGLAV „RESTITÚCIÓ”

Ez a történet arról a vállalkozásról szól, amelyben néhány tagtársunk (megalakulásunk évében, 2007-ben) az egyesület színeit elsőként képviselte. Maga a vállalkozás ugyan nem a sajátunk volt, de részvételünk benne már jegyzett megmozdulásaink közé tartozik. Lényege két, egyediségük miatt rendkívüli eszmei értékű szobormozdony, mint ipartörténeti emlék, áthelyezése történelmi kötődéseiknek megfelelő kiállítási helyeikre. Szereplői pedig a 2007-ig a Királyréti Erdei Vasút Kismaros végállomásán kiállított Csingervölgy és a Nagycenki Mozdonyskanzenben ugyanezen ideig kiállított Triglav (356,301). A vállalkozás alapgondolata könnyen érthetővé válik, ha a két mozdony életútjára egy-egy pillantást vetünk (katt. a fenti hivatkozásokra, v. az alábbi képekre, v. az életutakra az oldal alján):

kismaros 2007 rg k2

        triglav nagycenk 88 k2

A nem mindennapi vállalkozás megálmodója Pászti Tibor tagtársunk volt, akit, mint vasútbarát vasutast, mint ajkai lokálpatriótát, és mint a Tapolcai Fűtőházért Alapítvány létrehozóját, hosszú évek óta foglalkoztatott a gondolat, hogy a Csingervölgy méltó kiállítási helye ott lenne, ahol eredetileg szolgált, állagmegóvó felújítása pedig már égetően esedékes.

070717-1A Csingervölgy hazaszállításának gondolata Ajkán már korábban és másokban is felmerült. Első kezdeményezésük 1999-ben a Kismarosiak egy cseremozdony iránti igényén akadt el. Pászti Tibor erről, akkor, u.i. nem értesült, így a Triglav sem kerülhetett képbe. 2006-ban, a második nekifutás alkalmával azonban már megtörténhetett a továbblépés a Kismarosiak azon felismerésével, hogy az egykor itt szolgáló Triglav hazaszállítása több szempontból is az Ajkaiakéval összhangban álló érdekük. Nem csak a történelmileg ténylegesen odaillő emlék visszakerülésével járnak u.i. jól, a Csingervölgy ápolásának gondja is lekerül a vállukról, helyére pedig egy kisebb, nyomköz tekintetében kompatibilis, és példásan karbantartott mozdony kerül, amely komolyabb felújítást még évekig nem igényel.

070717-3A mozdonyok kiállítási helyeinek megváltoztatásához a Közlekedési Múzeum részéről Soltész József úr (egyesületünk elnökségi tagjaként is) hozzájárult, a Nagycenki Mozdonyskanzen tulajdonosa, a GySEV, a Triglavról ennek alapján pedig hajlandó volt lemondani. A vállalkozás a Tapolcai Fűtőházért Alapítvány, valamint a Csingervölgyért Egyesület összefogásával, az érintett KÁEV és GySEV segítségével, az előkészítésben és a lebonyolításban pedig egyesületünk részéről Regula Géza, Vass András és Kalmár Dániel tagtársaink közreműködésével 2007 tavaszán és nyarán megvalósult.

070906-1A szállításokat Pászti Tibor irányításával több hónapos, rendkívül körültekintő szervezéssel készítették elő. Számos műszaki és anyagi megfontolás után mindkét esetben a közúti szállítás mellett döntöttek. A technikailag nehezebb feladat a nagyobb tömegű és méretű Csingervölgy felkészítése volt. A szállítmány a Kismarosi vasúti híd alatt egy normál traileren u.i. nem fért volna át. Ezért alacsonyplatósat kellett igénybe venni, amely a költségesebb megoldást jelentette. A mozdony kéményét így is le kellett szerelni. De mindezt megelőzően Ajkán egy új kiállítási vágányt is meg kellett építeni. Ebben a város polgármestere, a MÁV Zrt. részéről pedig a Pályavasúti Üzletág, az ajkai főpályamesteri szakasz, valamint az ajkai vasútállomás állomásfőnöke segítették a vállalkozást. A Triglav elhelyezéséhez Kismaroson az 1435 mm-es vágányzatot kellett 600 mm-esre átalakítani, amelyet a Csingervölgy leemelését követően a KÁEV dolgozói hajtottak végre.

070906-6A Csingervölgy hazaszállítását követő állagmegóvó felújítása és környezetében a bányavasút mementójául szolgáló emlékhely létrehozása már egy következő projekt volt, amelyben egyesületünk színeiben csak Pászti Tibor vett részt, ám abba ugyancsak rendkívüli teljesítményt fektetett. A vállalkozás egésze egy kiemelkedő példa történelmi értékeink megőrzéséért komoly áldozatvállalásra kész honfitársaink összefogására és odaadására, melynek útján az megvalósult és hirdeti mindazok érdemeit, akik fáradoztak rajta.

 

Képek - A Csingervölgy elszállítása Kismarosról   foto
Képek - A Triglav elszállítása Kismarosra   foto

A Csingervölgy életútja  pdf k

A Triglav életútja  pdf k